Wält 54 Statistiken

Spilerazau: 86
Dörfer insgesamt: 5.336 (62.05 je Spieler)
Spieler Dörfer: 5.318
Barbaredörfer: 18
Bonusdörfer: 615
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 292 Täg
Spieler online: 9
Nachricht vrschickt: 4.301 (50.01 je Spieler)
Forebiträg: 11.749 (136.62 je Spieler)
Truppebewegige: 107 (1.24 je Spieler)
Handelsbewegige: 527 (6.13 je Spieler)
Azau Stämm: 23
Azau Spieler i Stämme: 74
Pünkt insgesamt: 56.521.928 (657.232 je Spieler, 10.593 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 915.410.559
 • 1.064.074.950
 • 884.519.345
Truppe insgesamt:
 • 9,705 Mio.
 • 3,268 Mio.
 • 10,576 Mio.
 • 2,518 Mio.
 • 555.007
 • 4,866 Mio.
 • 191.559
 • 1,936 Mio.
 • 646.072
 • 256.278
 • 281
 • 1.501
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 112851
 • 37998
 • 122977
 • 29284
 • 6454
 • 56577
 • 2227
 • 22513
 • 7512
 • 2980
 • 3
 • 17
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 1819
 • 612
 • 1982
 • 472
 • 104
 • 912
 • 36
 • 363
 • 121
 • 48
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: Bruder74
Nöischte Stamm: S*H

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: Geschter um 21:32 Uhr